Velkommen til Opendo
Din adgang til det, du har allermest brug for.

Ejerskab. Det klinger gammeldags. Vi ejer ikke jorden.
Vi passer bare på den til næste generation, ikk'?

Hvorfor skal vi eje, de ting, der snart ikke længere vil
matche vores livsstil? Hvorfor kan vi ikke gentænke
vores behov for ejerskab og gøre det mere fleksibelt?
Det kan vi nu. Velkommen til Opendo.
Vores partnerskab
Opendo er et partnerskab mellem 13 danske
pengeinstitutter og 1 forsikringsselskab, der tilbyder nye
finansieringsløsninger gennem pengeinstitutternes rådgivere.
Hvordan virker det?
Opendo gør leasing fleksibel og finansielle løsninger
simple. Det gør vi gennem en nyudviklet it-teknologi
for erhvervskunder.

Dette er bare starten. I fremtiden vil Opendo give
adgang til alle kunder.

Fra mobilitet, mobiltelefoni til møbler. Gennem
leasing giver vi dig frihed til at vælge, adgang til et
hav af muligheder og oplevelser med de ting, du har
allermest brug for.